รายงานตัวชี้วัด "จำนวนการร้องเรียนจากปัญหาผลกระทบการทำเหมืองแร่ (2558-2565)"